Onnistuneeseen pihaan ei riitä pelkkä kaivinkone ja kuski

Hyvin suunniteltu piha sopii juuri sinun elämääsi ja tarjoaa ammattimaiset ja toimivat ratkaisut jokaiseen vuodenaikaan.

Hyvässä piharakentamisessa ei kannata lähteä tekemään asioita kantapään kautta. Se maksaa usein aikaa ja rahaa ja on myös hyvin turhauttavaa jos asioita tehdään moneen kertaan. 

Ei riitä, että on pelkästään hyvä koneen käyttäjä vaan tarvitaan myös ymmärrys ja ammattitaito esim. oikeasta rakennustavasta, puutarhaasi sopivista kasveista sekä niiden kasvuun lähdön edellytyksistä, maa-ainesten käyttäytymisestä, kantavuuksista ja massojen laskennasta, sääolosuhteiden vaikutuksesta jne. 

Pihan rakentamis-projektiin liittyy itse tekemisen lisäksi myös hyvä suunnittelu, urakkalaskenta, oikeat ja oikea-aikaiset hankinnat sekä valvonta. 


 Pihasuunnittelu aloittaa pihaprojektin

Pihasuunnitelma käynnistyy asiakkaan ja suunnittelijan tapaamisella, jossa käydään läpi pihan toiveet ja ongelmakohdat, joihin halutaan ratkaisuja. Suunnittelussa huomioidaan asiakkaan tarpeet jo vuosia eteenpäin. Ongelmakohdat voivat olla pelkästään visuaalisia tai toiminnallisia yksityiskohtia tai koskea koko piha-alueen uudistamista. 

Suunnittelija tekee pihasuunnitelman mittakaavaan ja suunnittelee pintamateriaalit määräluetteloineen ja työohjeineen. Riippuen suunnitelman laajuudesta, suunnitelmassa voidaan huomioida kaikki maan rakennekerroksista pihakalusteisiin ja jopa valaistukseen asti. 

Suunnitteluvaiheessa asiat käydään läpi asiakkaan kanssa perusteellisesti ja varmistetaan, että suunnitelma on toiveiden mukainen. Näin ei tarvitse enää toteutusvaiheessa pohtia, mitä ollaan tekemässä. Muutokset työn edetessä tuovat aina lisäkustannuksia. 


Ammattitaitoinen urakkalaskenta antaa takuun työn onnistumiselle 

Määräluettelon, suunnitelmakuvan sekä VRT:n mukaisen vihertyöselosteen avulla asiakas voi kilpailuttaa viherrakentajat. Tällöin asiakas pyytää tarjoukset juuri esitetyn suunnitelman mukaisena, jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään. 

Ammattitaitoinen viherrakentaja osaa lukea suunnitelmaa ja laskea tarjouksen oikeellisesti. Hyvä urakoitsija osaa laskea urakan siten, että suunnitelman kaikki kriteerit täyttyvät. Laskenta tehdään niin, että asiakas saa juuri sen mitä pitääkin ja budjetti riittää oikeanlaiseen ja huolelliseen rakentamiseen. 


Työn suunnittelu ja valmistelu nopeuttaa työn suoritusta

Kaikki kaapelit, vesijohdot ja muut liittymät merkitään työmaalla ennen töiden aloittamista – näin säästytään yllätyksiltä jotka voivat maksaa paljonkin aikaa ja rahaa.

Myös aikataulutus ja ajankäytön hallinta on ammattitaitoa, jottei käy niin, että asiakkaan piha on rakennustyömaana turhan kauan. Aikataulutuksessa urakoitsijan on osattava laskea eri työvaiheiden vaatima työaika ja huolehdittava eri alojen ammattilaiset sekä tarvikkeet ja koneet oikea-aikaisesti työmaalle. Toisaalta myös asiakkaan on huolehdittava siitä, että työt pääsevät alkamaan aikataulussaan ja mahdolliset asiakkaalle sovitut tehtävät on hoidettu ajallaan.

Suunnitteluvaiheessa huomioidaan myös se, onko pihalla kaivettavilla maa-aineksilla sopivaa käyttökohdetta tontilla vai joudutaanko ne ajamaan kokonaan pois. Kestävän kehityksen mukaista on hyödyntää niitä mahdollisuuksien mukaan, samoin kuin muitakin pihalta löytyviä materiaaleja. 

Usein urakoihin liittyy myös muita hoidettavia asioita, kuten luvat, kaapelinäytöt, sähkötyöt jne. Nämä tulee myös selvittää ja aikatauluttaa hyvissä ajoin etukäteen. 


Työt toteutetaan ammattitaidolla ja aina tehtävään sopivilla henkilöillä

Ennen työn aloitusta on käytetty monta työtuntia suunnitteluun, mutta se on välttämätöntä, että töiden alkaessa kaikki alkaa rullata aikataulussaan. 

Ammattilaiset huolehtivat työn edistyessä osaltaan tärkeistä asioista kuten eristyksestä ja vesienhallinnasta.

Työmaa aloitetaan aina työntekijöiden perehdyttämisellä kohteeseen. Perehdytyksessä käydään läpi työn tavoitteet ja työvaiheet sekä käytettävä työaika. Samoin myös varmistetaan työturvallisuuteen liittyvät asiat. Käytettävät työkoneet ja työkalut tarkistetaan, työmaa eristetään ja suunnitellaan työmaalla käytettävät kulkureitit. Eri työvaiheisiin varataan tarvittavat suojavarusteet. 

Eri työtehtäviin on aina omat ammattilaisensa – kaivinkoneen kuljettaja siis harvoin on samalla puutarhuri! Työmaalle tarvitaan siis usein useita henkilöitä eri työvaiheisiin varmistamaan eri vaihdeiden laatu ja ammattitaitoinen toteutus. 

Kohteella tulee olla koko ajan toimiva valvonta/työnjohto, jotta työt tulee tehtyä asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti tinkimättä sovituista asioista. Monet työt vaativat myös rakennusmestarin/-insinöörin pätevyyden laadun valvontaan. 


Jälkityöt

Töiden päätyttyä urakoitsija huolehtii sekä työmaan että työkoneiden jälkien siistimisestä. Asiakkaan kanssa käydään tehty urakka läpi ja tehdään ns. urakan luovutus, jossa hyväksytään tehdyt työt. Samalla asiakas saa jatkoa varten uudelle pihalleen selkeät hoito-ohjeet. 

Ammattilaiset antavat työlleen 2 vuoden takuun. Voimme erikseen sopia myös kasvien alkuhoidosta sekä kasvuunlähdön tarkistuksesta paikan päällä – näin investoitu pääomasi lähtee kasvamaan hyvissä käsissä!

Ota yhteyttä

Vumos Green toteuttaa niin helpot kuin haastavatkin urakat tehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti.